Wednesday, 23 March 2011

Biodata Peribadi

  • Nama                       : MOHD IZZAT AZREN B. MOHD AZMAN 
  • No Matrik               : A131055
  • Program                 : Pembangunan Manusia
  • Tahun Pengajian  : Dua (semester 2)
  • Sesi                          : 2010/2011
  • Subjek                     : GGGE 2123 (Teknologi & Inovasi dalam Pendidikan)
  • Pensyarah Tutorial: Mejar Mohd Jasmy bin Abd Rahman
  • Hari                         : Selasa
  • Masa                        : 8.00 malam hingga 10.00 malam
  • Tempat                   : Makmal 3 Fakulti Pendidikan, UKM Bangi.

No comments:

Post a Comment